جراحی پلاستیک لثه و بیماری های پریودنتال:

بسیاری از افراد از بیماری های لثه و بافت پریودنتال (بافت اطراف دندان) رنج میبرند. در برخی موارد بیماری لثه یک بیماری خاموش و بدون علامت است ولی متاسفانه بدون مراجعه به متخصص لثه ممکن است پیشرفت کرده و سبب تحلیل استخوان اطراف دندان ها و به مرور از دست رفتن دندان گردد. خیلی از افراد متاسفانه از وجود بیماری لثه خود بی خبر هستند و این عدم آگاهی مشکلات فراوانی را بهمراه خواهد داشت.
معاینه و ویزیت توسط متخصص بیماری های پریودنتال این امکان را فراهم میکند تا از روند پیشرفت بیماری های انساج پریودنتال جلوگیری شده و راه حل درمانی مناسب برای آن صورت بگیرد.
همچنین در کنار درمان بیماری های لثه برخی از جراحی های پلاستیک لثه نیز می توانند سبب ایجاد لبخندی زیباتر برای شما زیباجویان شوند. این جراحی ها دارای تکنیک ها و ظرافت هایی خاص خود هستند که توسط دستان با مهارت متخصص جراحی لثه (پریودنتیست) صورت میگیرد.
انجام جراحی هایی همچون رفع هایپرپلازی های لثه، لیفت لثه، افزایش تاج دندان، پیوند لثه و…. از جمله جراحی های لثه است که در حیطه تخصصی مطب دندانپزشکی دکتر مهتاب معتبر می باشد.

جراحی پلاستیک لثه و بیماری های پریودنتال:

بسیاری از افراد از بیماری های لثه و بافت پریودنتال (بافت اطراف دندان) رنج میبرند. در برخی موارد بیماری لثه یک بیماری خاموش و بدون علامت است ولی متاسفانه بدون مراجعه به متخصص لثه ممکن است پیشرفت کرده و سبب تحلیل استخوان اطراف دندان ها و به مرور از دست رفتن دندان گردد. خیلی از افراد متاسفانه از وجود بیماری لثه خود بی خبر هستند و این عدم آگاهی مشکلات فراوانی را بهمراه خواهد داشت.
معاینه و ویزیت توسط متخصص بیماری های پریودنتال این امکان را فراهم میکند تا از روند پیشرفت بیماری های انساج پریودنتال جلوگیری شده و راه حل درمانی مناسب برای آن صورت بگیرد.
همچنین در کنار درمان بیماری های لثه برخی از جراحی های پلاستیک لثه نیز می توانند سبب ایجاد لبخندی زیباتر برای شما زیباجویان شوند. این جراحی ها دارای تکنیک ها و ظرافت هایی خاص خود هستند که توسط دستان با مهارت متخصص جراحی لثه (پریودنتیست) صورت میگیرد.

  • تماس با دندانپزشکی02122690477
    02122690479
  • آدرسفرمانیه غربی - نبش صالحی شمالی - ساختمان ندا - طبقه 4 - واحد 18
ایده آل گراایی

یافته های دندانپزشکی

جراحی پلاستیک لثه و بیماری های پریودنتال:

بسیاری از افراد از بیماری های لثه و بافت پریودنتال (بافت اطراف دندان) رنج میبرند. در برخی موارد بیماری لثه یک بیماری خاموش و بدون علامت است ولی متاسفانه بدون مراجعه به متخصص لثه ممکن است پیشرفت کرده و سبب تحلیل استخوان اطراف دندان ها و به مرور از دست رفتن دندان گردد. خیلی از افراد متاسفانه از وجود بیماری لثه خود بی خبر هستند و این عدم آگاهی مشکلات فراوانی را بهمراه خواهد داشت.
معاینه و ویزیت توسط متخصص بیماری های پریودنتال این امکان را فراهم میکند تا از روند پیشرفت بیماری های انساج پریودنتال جلوگیری شده و راه حل درمانی مناسب برای آن صورت بگیرد.
همچنین در کنار درمان بیماری های لثه برخی از جراحی های پلاستیک لثه نیز می توانند سبب ایجاد لبخندی زیباتر برای شما زیباجویان شوند. این جراحی ها دارای تکنیک ها و ظرافت هایی خاص خود هستند که توسط دستان با مهارت متخصص جراحی لثه (پریودنتیست) صورت میگیرد.
انجام جراحی هایی همچون رفع هایپرپلازی های لثه، لیفت لثه، افزایش تاج دندان، پیوند لثه و…. از جمله جراحی های لثه است که در حیطه تخصصی مطب دندانپزشکی دکتر مهتاب معتبر می باشد.