با پیشرفت علم دندانپزشکی و بهره گیری از تکنولوژی به روز، سیستم های دیجیتال جهت بهبود دقت و کاهش مدت زمان درمان به کار آمده اند.
استفاده از راهنما جهت جراحی ایمپلنت:
شامل استفاده از استنت هایی که توسط دستگاه های دیجیتال از پیش طراحی شده و مانند نقشه راهی برای قراردهی هرچه بهتر و دقیقتر ایمپلنت ها هستند و کمک می کنند تا دندانپزشک بتواند با دقت بالاتر و آسیب بافتی کمتر موقعیت ایمپلنت ها را تعیین و جراحی کند.
استفاده از دستگاه های پرینتر و تراش دیجیتالی جهت ساخت روکش های دندانپزشکی و پروتز های ایمپلنت:
با کاربرد سیستم CAD/CAM میتوان روکش هایی با زیبایی و ظرافت صد چندان تهیه نمود و نتایج درمانی را به مطلوب ترین درجه کیفیت سوق داد.

با پیشرفت علم دندانپزشکی و بهره گیری از تکنولوژی به روز، سیستم های دیجیتال جهت بهبود دقت و کاهش مدت زمان درمان به کار آمده اند.
استفاده از راهنما جهت جراحی ایمپلنت:
شامل استفاده از استنت هایی که توسط دستگاه های دیجیتال از پیش طراحی شده و مانند نقشه راهی برای قراردهی هرچه بهتر و دقیقتر ایمپلنت ها هستند و کمک می کنند تا دندانپزشک بتواند با دقت بالاتر و آسیب بافتی کمتر موقعیت ایمپلنت ها را تعیین و جراحی کند.
استفاده از دستگاه های پرینتر و تراش دیجیتالی جهت ساخت روکش های دندانپزشکی و پروتز های ایمپلنت:
با کاربرد سیستم CAD/CAM میتوان روکش هایی با زیبایی و ظرافت صد چندان تهیه نمود و نتایج درمانی را به مطلوب ترین درجه کیفیت سوق داد.

با پیشرفت علم دندانپزشکی و بهره گیری از تکنولوژی به روز، سیستم های دیجیتال جهت بهبود دقت و کاهش مدت زمان درمان به کار آمده اند.
استفاده از راهنما جهت جراحی ایمپلنت:
شامل استفاده از استنت هایی که توسط دستگاه های دیجیتال از پیش طراحی شده و مانند نقشه راهی برای قراردهی هرچه بهتر و دقیقتر ایمپلنت ها هستند و کمک می کنند تا دندانپزشک بتواند با دقت بالاتر و آسیب بافتی کمتر موقعیت ایمپلنت ها را تعیین و جراحی کند.
استفاده از دستگاه های پرینتر و تراش دیجیتالی جهت ساخت روکش های دندانپزشکی و پروتز های ایمپلنت:
با کاربرد سیستم CAD/CAM میتوان روکش هایی با زیبایی و ظرافت صد چندان تهیه نمود و نتایج درمانی را به مطلوب ترین درجه کیفیت سوق داد.

  • تماس با دندانپزشکی02122690477
    02122690479
  • آدرسفرمانیه غربی - نبش صالحی شمالی - ساختمان ندا - طبقه 4 - واحد 18
ایده آل گراایی

یافته های دندانپزشکی