با افزایش سن محیط دهان و شرایط دندان ها نیز تحت تاثیر فرآیند aging صورت می گیرد. با توجه به بروز علایم پیری در وضعیت دهان و دندان ها، رسیدگی به این بخش نیز برای سالمندان از جمله موارد درمانی ضروری است. زیرا نه تنها بر روی جسم فرد موثر است بلکه با توجه به اینکه دندان ها عضوی از تابلوی صورت ظاهری فرد هستند میتواند بر روی شرایط روحی سالمند مانند اعتماد به نفس وی موثر باشد. در صورت داشتن شرایط ناسالم دندانی مشکلات متعددی برای افراد سالمند از جمله موارد زیر به وجود خواهد آمد:
عدم مضغ صحیح مواد غذایی که موجب بیماری های گوارشی و سو هاضمه خواهد شد
ایجاد بیماری های لثه و افزایش لقی دندان ها وکه به متعاقب آنها تحلیل استخوان فک و استخوان حمایت کننده ریشه دندان ها را خواهد داشت
از دست رفتن دندان ها و تحلیل استخوان فک که سبب تغییر قدرت تکلم سالمند شده و با ایجاد دشواری در تکلم به مرور وی در برقراری ارتباط با اطرافیان دچار مشکل می شود
تغییر رنگ دندان ها و دیگر مشکلات زیبایی و ظاهری که سبب کاهش اعتماد به نفس سالمند شده و سبب امتناع وی از لبخند زدن و خندیدن می گردد

لذا با توجه به موارد ذکر شده در فوق که تنها بخشی از مشکلات دندانی سالمندان را شامل می شود، معاینه و پیگیری درمان های دندانپزشکی برای افراد سالخورده الزامی است.
ما در مطب خود سعی نموده ایم شرایطی مناسب را برای افرا سالمند از بدو ورود آنها به مطب تا پایان درمان آنها ایجاد نماییم.

دندانپزشکی سالمندان
  • تماس با دندانپزشکی02122690477
    02122690479
  • آدرسفرمانیه غربی - نبش صالحی شمالی - ساختمان ندا - طبقه 4 - واحد 18
ایده آل گراایی

یافته های دندانپزشکی

با افزایش سن محیط دهان و شرایط دندان ها نیز تحت تاثیر فرآیند aging صورت می گیرد. با توجه به بروز علایم پیری در وضعیت دهان و دندان ها، رسیدگی به این بخش نیز برای سالمندان از جمله موارد درمانی ضروری است. زیرا نه تنها بر روی جسم فرد موثر است بلکه با توجه به اینکه دندان ها عضوی از تابلوی صورت ظاهری فرد هستند میتواند بر روی شرایط روحی سالمند مانند اعتماد به نفس وی موثر باشد. در صورت داشتن شرایط ناسالم دندانی مشکلات متعددی برای افراد سالمند از جمله موارد زیر به وجود خواهد آمد:
عدم مضغ صحیح مواد غذایی که موجب بیماری های گوارشی و سو هاضمه خواهد شد
ایجاد بیماری های لثه و افزایش لقی دندان ها وکه به متعاقب آنها تحلیل استخوان فک و استخوان حمایت کننده ریشه دندان ها را خواهد داشت
از دست رفتن دندان ها و تحلیل استخوان فک که سبب تغییر قدرت تکلم سالمند شده و با ایجاد دشواری در تکلم به مرور وی در برقراری ارتباط با اطرافیان دچار مشکل می شود
تغییر رنگ دندان ها و دیگر مشکلات زیبایی و ظاهری که سبب کاهش اعتماد به نفس سالمند شده و سبب امتناع وی از لبخند زدن و خندیدن می گردد

لذا با توجه به موارد ذکر شده در فوق که تنها بخشی از مشکلات دندانی سالمندان را شامل می شود، معاینه و پیگیری درمان های دندانپزشکی برای افراد سالخورده الزامی است.
ما در مطب خود سعی نموده ایم شرایطی مناسب را برای افرا سالمند از بدو ورود آنها به مطب تا پایان درمان آنها ایجاد نماییم.